ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ฯ

0

Add a Comment