นายก อบต.แสงสว่าง ร่วมกับ นายอำเภอหนองแสงและผู้บริหาร พร้อมทั้งประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”จังหวัดอุดรธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริเวณป่าชุมชนใกล้เคียงกับลานเก็บท่อส่งก๊าซ ปตท. หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

Add a Comment