ช่วยเหลือการป้องกันไฟป่า ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562 สัปดาห์ที่ 1

Posted by:

100925100926

100923

ช่วยเหลือบริเวณรอบนอกโดยการทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกล้ำเข้าไปหาพื้นที่ใกล้เคียง และจัดรถดับเพลิงไว้เตรียมความพร้อมต่อการเผาป่า

0

Add a Comment