โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 24 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้จัดทำโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดไฟป่าและการลุมลามของไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าวนอุทยานน้ำตกคอยนาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

0

Add a Comment