นายก อบต.แสงสว่าง ร่วมกับ นายอำเภอหนองแสงและผู้บริหาร พร้อมทั้งประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”จังหวัดอุดรธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริเวณป่าชุมชนใกล้เคียงกับลานเก็บท่อส่งก๊าซ ปตท. หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.63

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 )

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.63

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63

0
Page 1 of 37 12345...»